ultraschallbild_6te_schwangerschaftswoche.jpg

Ultrahang kép 6. terhességi hét (nincs embrió látható)
Ordner: 
Bildunterschrift: 
Gestational sac at 6 weeks gestation seen by ultrasound (no embyo is visble at this early stage) ©gynmed